cpdvn.com

CPDVN – 7/2018 – Công bố

0 430

CPDVN xin công bố danh sách đăng ký AD T7/2018

NGÀY SINH

(NGÀY/THÁNG/NĂM)

KẾT QUẢ GHI CHÚ
07/07/1998 OK
22/08/2001 OK
31/07/2018 LOẠI
030/7/2001 LOẠI Không đính chính thông tin sai lệch
09/04/2002 LOẠI
10/10/1994 LOẠI
27/07/2018 LOẠI Không đính chính thông tin sai lệch
29/01/1994 LOẠI
04/10/1997 LOẠI
19/09/2001 OK
20/04/1992 OK
12/05/1991 LOẠI
10/10/1991 LOẠI
03/07/2000 OK
22/10/2001 LOẠI
30/10/2000 OK
20/08/2018 LOẠI Không đính chính thông tin sai lệch
03/11/1998 OK
11/11/1997 OK
11/07/1985 LOẠI
02/03/1999 LOẠI
19/08/1993 LOẠI
06/09/2001 OK
16/12/1999 LOẠI
24/01/1999 LOẠI Không đính chính thông tin sai lệch
03/07/1997 LOẠI
08/09/2018 OK Đã đính chính
28/09/2001 LOẠI
10/07/1994 LOẠI
01/12/1997 OK
20/02/1996 LOẠI Không đính chính thông tin sai lệch
22/08/1988 LOẠI
20/10/1996 LOẠI
19/04/1994 LOẠI
11/08/1995 LOẠI
16/03/1998 LOẠI
10/07/2018 LOẠI Không đính chính thông tin sai lệch
26/06/1997 LOẠI
04/10/1999 LOẠI
30/04/0011 LOẠI
21/09/2001 LOẠI
09/11/2000 LOẠI
05/04/1999 LOẠI
03/01/2015 LOẠI
08/03/1996 LOẠI
24/04/1998 LOẠI
20/09/1995 LOẠI
15/06/1994 LOẠI
06/06/1989 LOẠI
15/10/2001 LOẠI
01/01/1998 LOẠI
26/06/2002 LOẠI
26/04/2003 LOẠI
19/05/1991 LOẠI
16/12/1996 LOẠI
18/11/1996 OK
22/07/1999 LOẠI Không đính chính thông tin sai lệch
01/06/2018 LOẠI Không đính chính thông tin sai lệch
24/07/2018 LOẠI Không đính chính thông tin sai lệch
01/01/2000 LOẠI
16/11/1990 LOẠI
19/07/1998 OK
20/02/2018 LOẠI Không đính chính thông tin sai lệch
30/04/2000 OK
08/10/1989 LOẠI
02/07/1999 OK
30/12/2002 LOẠI
07/03/1990 LOẠI
07/06/1998 OK
29/06/1997 OK
12/12/2000 OK
31/07/1987 LOẠI
30/03/1990 LOẠI
26/01/1993 LOẠI
13/03/1888 LOẠI
25/10/1990 LOẠI
27/02/1996 OK
05/10/1990 LOẠI Không đính chính thông tin sai lệch
11/11/1999 OK
30/12/2003 LOẠI
12/07/1993 LOẠI
25/11/2001 OK
29/04/1991 LOẠI
25/06/1997 OK
10/01/1993 LOẠI
30/09/1997 LOẠI Không đính chính thông tin sai lệch
04/06/2003 LOẠI
10/10/1993 LOẠI Không đính chính thông tin sai lệch
10/10/2018 LOẠI Không đính chính thông tin sai lệch
15/10/2001 LOẠI
20/11/1996 OK
10/09/1999 OK
10/01/1998 LOẠI
17/07/2018 LOẠI
17/02/1980 LOẠI
02/04/1997 OK
04/01/2000 LOẠI
25/08/1990 LOẠI
04/06/1989 LOẠI Không đính chính thông tin sai lệch
02/04/2003 LOẠI
24/04/1997 LOẠI
02/05/1998 OK
03/02/1992 LOẠI
23/03/1993 LOẠI
15/11/2000 LOẠI
29/07/1997 OK
06/01/1991 LOẠI
12/01/1987 LOẠI
19/08/1991 LOẠI
10/01/2001 LOẠI
30/07/2001 LOẠI
06/10/1992 LOẠI
30/07/2000 LOẠI
22/04/1987 LOẠI
01/01/1998 OK
29/11/1994 LOẠI Không đính chính thông tin sai lệch
03/05/1990 LOẠI
03/03/2002 OK
04/01/1999 OK

 

Danh sách gồm 118 người; OK: 29; LOẠI: 89

Các bạn có thắc mắc vui lòng liên hệ ngay Nguyễn Võ Nam để được giải quyết kịp thời. Sau 20h ngày 4/8/2018 chúng tôi không giải quyết mọi vấn đề liên quan đến việc này nữa. Xin Cảm ơn!

Bạn cũng có thể thích
Bình Luận
Đang tải...