cpdvn.com

[INFOGRAPHIC] Toàn cảnh chương trình giáo dục phổ thông mới từng cấp học

0 167

Sau thời gian tích cực chuẩn bị, ngày 26/12/2018, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT.

Chương trình giáo dục phổ thông mới bao gồm Chương trình tổng thể và các Chương trình môn học, hoạt động giáo dục.  Trong quá trình hoàn thiện, các chương trình môn học đã được thực nghiệm những điểm mới về nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục.

Khung chương trình Giáo dục mới theo đó có rất nhiều điểm mới như:

– Số tiết Địa Lý và Lịch Sử được tăng.
– Ở cấp 3, Giáo dục Quốc phòng là môn học bắt buộc, thêm 1 số môn tự chọn như Mỹ thuật và Âm nhạc…
– Cấp 2 môn Lý và Hóa thành 1 môn Khoa học Tự nhiên.
– Cấp 3 có môn mới, Giáo dục kinh tế và pháp luật ( thay cho giáo dục công dân )
– Cấp 2 và cấp 3, tùy từng điều kiện từng trường có thể giảng dạy thêm ngoại ngữ 2.

Dưới đây là khung chương trình của từng cấp học

Theo Vietnamnet

Bạn cũng có thể thích
Bình Luận
Đang tải...