cpdvn.com

Những dự báo chính xác của chủ tịch Hồ Chí Minh

0 3,463
Không chỉ là nhà kiến trúc sư hoạch định đường lối kháng chiến với lộ trình sáng tạo, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đưa ra những dự báo thiên tài. 
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà kiến trúc sư hoạch định đường lối kháng chiến với lộ trình, bước đi rất cụ thể, sáng tạo; đồng thời cũng là linh hồn tổ chức thực hiện đường lối đó đi đến thắng lợi cuối cùng.
Không chỉ là người dẫn đường, chỉ lối, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đưa ra những dự báo thiên tài. Những dự báo của Người là những dự báo khoa học có hàm lượng trí tuệ cao, là đòi hỏi tất yếu của những suy tư, trăn trở trước vận mệnh dân tộc của một nhân cách lớn.

 

Bạn cũng có thể thích
Bình Luận
Đang tải...