cpdvn.com

Tập tranh đả kích: “Mưu sâu họa càng sâu!”

0 301

Tập tranh đả kích “Mưu sâu họa càng sâu!” được nhà xuất bản quân đội nhân dân xuất bản lúc bấy giờ nhằm đả kích, châm biếm việc Trung Quốc xâm lược Việt Nam năm 1979

Bạn cũng có thể thích
Bình Luận
Đang tải...