cpdvn.com

Sống lại khoảnh khắc hào hùng ngày giải phóng thủ đô 10-10-1954

Sự kiện Tiếp quản Thủ đô Hà Nội, với tên gọi chính thức là Giải phóng Thủ đô, là sự kiện xảy ra đúng 8h ngày 10 tháng 10 năm 1954, các đơn vị Quân đội Nhân dân Việt Nam tiến vào từ các cửa ô, tiếp quản Thủ đô Hà Nội sau 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

0 2,742

Ngày 10/10/1954, các tuyến phố Hà Nội đều treo cờ Tổ quốc, học sinh, sinh viên đổ ra đường vẫy chào đoàn quân từ chiến khu Việt Bắc trở về.

Ảnh tư liệu tại triển lãm/ vnexpress.net

Bạn cũng có thể thích
Bình Luận
Đang tải...