cpdvn.com

Diễn biến trận Điện Biên Phủ qua tranh vẽ

0 532

Cách đây hơn 60 năm, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên một Ðiện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ.

Ðây là thắng lợi lịch sử to lớn của dân tộc Việt Nam, là minh chứng hùng hồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là của chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.

Bạn cũng có thể thích
Bình Luận
Đang tải...