cpdvn.com

Bộ tranh cổ động trước năm 1975 tại Miền Nam Việt Nam

0 389

CPDVN – Tranh cổ động trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại miền Nam Việt Nam giai đoạn 1955-1975

 

“Dân tộc đau khổ vì ai?”

 

Ai sẽ thắng? Thế giới sẽ ủng hộ ai?

 

“Phụ nữa Việt Nam – Trung Hậu đảm đang”

 

“Nợ máu phải trả bằng máu”

 

“Khi lửa đấu tranh rực cháy”
Bạn cũng có thể thích
Bình Luận
Đang tải...