cpdvn.com

Tham nhũng – nguyên nhân, thiệt hại và phòng chống tham nhũng

0 301

CPDVN – Tham nhũng là một vấn đề của rất nhiều quốc gia, ở mọi chính đảng và là điều khó tránh khỏi và kiểm soát nhất trong việc xử lí và phòng chống tham nhũng. Chính vì thế, các cuộc chiến chống tham nhũng là những cuộc chiến kéo dài, không ngừng nghỉ; không chỉ ở nhà nước, các chính đảng nắm quyền và đang hoạt động mà phải từ chính người dân cùng tham gia chống tham nhũng.

Ta có thể hiểu, tham nhũng là hành vi của bất kỳ người nào đó có chức vụ, quyền hạn hoặc được giao nhiệm vụ, quyền hạn và lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc nhiệm vụ được giao để vụ lợi.

I. NGUYÊN NHÂN GÂY RA THAM NHŨNG

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra tham nhũng, ta có thể lược ra một số nguyên nhân sau đây:

1/ Hệ thống chính trị chậm được đổi mới, trình độ quản lý còn lạc hậu, mức sống thấp, tạo ra các kẽ hở cho tệ nạn tham nhũng nảy sinh và phát triển. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của mặt trái cơ chế thị trường, sự cạnh tranh và việc đề cao quá mức giá trị đồng tiền làm cho người sản xuất, kinh doanh có xu hướng tối đa hóa lợi nhuận bằng mọi giá, tìm cách hối lộ công chức nhà nước để tạo lợi thế kinh doanh.

2/ Cơ chế, chính sách pháp luật chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, thiếu nhất quán, việc phân cấp quản lý giữa TW và địa phương, phân biệt quản lý nhà nước và quản lý sản xuất, kinh doanh có phần chưa rõ.

3/ Một số nét núp bóng văn hóa như: biếu và nhận quà tặng để lợi dụng thực hiện hành vi tham nhũng.

4/ Một số cán bộ thoái hóa, suy giảm đạo đức, không chịu lao động, vụ lợi để làm giàu cho bản thân và gia đình. Sử dụng vốn, ngân sách nhà nước vào việc không rõ ràng, thủ tiêu, chiếm đoạt, răn đe sử dụng vũ lực để chiếm đoạt tài sản,…

5/ Người kinh doanh biếu xén, đút lót để thuận lợi trong kinh doanh; người thiếu việc làm, hoặc không đủ năng lực để thực hiện một công việc nào đó đút lót để được nhận làm việc đó,…

Phần lớn, nguyên nhân trực tiếp gây ra tham nhũng là số (5) dẫn đến số (4) và một số cán bộ tiếp tay cho hành vi tham nhũng để tiếp tục vụ lợi cho bản thân mình, cũng vì sợ lộ kế hoạch và hành vi tham nhũng của mình, họ tiếp tục che giấu đi và tiếp tục sử dụng hối lộ dẫn đến thoái hóa bộ máy chính trị, tổ chức, doanh nghiệp.

II. THIỆT HẠI DO THAM NHŨNG

Thiệt hại do tham nhũng thường là thất thoát số tiền rất lớn, cán bộ được tuyển do tham nhũng mà ra thiếu kinh nghiệm và tiếp tục thói quen hối lộ – nhận tham nhũng để ra yêu sách, hạch sách dân. Người hối lộ sẽ làm ăn một cách bất chính, lợi dụng việc hối lộ để cố tình vi phạm pháp luật.

Dưới đây là một số thiệt hại do tham nhũng:

1/ Hệ thống chính trị bị suy thoái, người dân mất lòng tin vào chính đảng, nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, giữa các cá nhân với nhau.

2/ Thiệt hại về ngân sách thường rất lớn, gây thất thoát, kìm chế sự phát triển của địa phương, lớn hơn là quốc gia.

3/ Hệ thống tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trái pháp luật; thu lời và kinh doanh bất chính, kinh doanh hàng hóa cấm,…

4/ Nguyên nhân rõ nhất: người dân bị nhũng nhiễu, làm khó dễ, cuộc sống bị đảo lộn, gây khó khăn trong kinh doanh và giấy tờ liên quan tới người dân.

5/ Tiếp tay cho tội phạm, tạo tư tưởng xấu cho các thành phần cực đoan, các đối tượng thù địch, phản động.

III. CHỐNG THAM NHŨNG

Cuộc chiến chống tham nhũng là cuộc chiến kéo dài và không có vùng cấm trong xử lí tham nhũng.

“Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy” – Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Từ thực tế ấy, các chính đảng đã rút kinh nghiệm và bắt đầu thanh lọc bộ máy chính quyền để củng cố lòng tin trong nhân dân, loại bỏ những con sâu để gây dựng nên một bộ máy hoàn toàn trong sạch.

Nhìn vào chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc, rất nhiều cán bộ cao cấp bị đưa ra trước ánh sáng để nhận những bản án nghiêm khắc nhất về những vi phạm của mình. Ngay tại Việt Nam chúng ta, sau kì họp khóa XII của Đảng, việc chống tham nhũng và tinh gọn bộ máy đang được thực hiện, bước đầu đã có những cán bộ cao cấp đầu tiên đối diện với pháp luật.

Trong cuộc chiến chống tham nhũng, không có một vùng cấm nào. Việc chống tham nhũng là việc làm thường xuyên và liên tục, không được ngừng nghỉ vì nếu ngừng nghỉ cũng tạo cơ hội, tiền đồ xấu cho các đối tượng lợi dụng nó để thu lời bất chính, kiếm tiền trên sự khổ cực của người dân. Phải triệt để, không được để những đối tượng đấy tiếp tục trốn tránh trách nhiệm, đi làm như đi chơi, không để ý đến việc nước việc nhà; đánh mạnh vào tâm lý cũng như sử dụng pháp luật để làm công cụ trừng trị những kẻ đang làm xấu bộ mặt của một quốc gia, của đảng cầm quyền và nhà nước.

Quan trọng nhất là hành động vì cuộc sống bình yên của người dân, xây dựng nên một quốc gia văn minh, phát triển mạnh mẽ. Từ việc chống tham nhũng, nhà nước có cơ hội để tiếp tục xử lí các vấn đề trong xã hội một cách nhanh chóng, nhìn từ thiếu sót để hoàn thiện bộ máy chính trị, bộ máy chính sách – pháp luật, cơ quan hành chính để cải thiện chất lượng dịch vụ phục vụ nhân dân.

Chống tham nhũng không chỉ Đảng, nhà nước mà phải đến từ chính nhân dân không tiếp tay cho các đối tượng lợi dụng để vụ lợi; tố cáo, lên án các hành vi sai trái, tham nhũng, làm giàu bất chính. Cùng Đảng, nhà nước xây dựng bộ máy trong sạch, tinh gọn, phát triển. Vì mục tiêu:

Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!”

Ghi rõ nguồn “http://facebook.com/cpdvn” hoặc “https://cpdvn.com”

Bạn cũng có thể thích
Bình Luận
Đang tải...