cpdvn.com

Chu Hảo bị khai trừ Đảng

0 1,142

Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Chu Hảo.

Ngay sau khi TBT Nguyễn Phú Trọng kiêm nhiệm chức danh Chủ Tịch Nước, biết không thể thoát khỏi tình cảnh “củi vào lò”, Chu Hảo đã nhanh chân viết đơn từ Đảng để đỡ 50% độ nhục nhưng có lẽ độ nhục đã tăng lên 150%. Có thể coi đây là một hành động có tật giật mình.

Theo UB Kiểm tra TƯ Chu Hảo đã vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, vi phạm tư cách, tiêu chuẩn đảng viên và quy định những điều đảng viên không được làm; có những bài viết, phát ngôn trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước, biểu hiện rõ sự suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Ngay từ khi phát hiện vi phạm, các tổ chức đảng đã nhắc nhở, kiểm điểm, nhưng ông không khắc phục, sửa chữa, mà còn tiếp tục có những vi phạm mới. Quá trình xem xét, thi hành kỷ luật, ông đã không chấp hành các quy định của Đảng, không chấp hành kiểm điểm, có hành vi chống đối, thách thức.

Bất chấp quy định của Đảng, ông Chu Hảo cũng thường xuyên tham gia các hoạt động biểu tình cùng với các nhóm xã hội dân sự, các đối tượng xưng là “nhà dân chủ” như linh mục Nguyễn Thái Hợp, Nguyễn Quang A, Nguyễn Xuân Diện… Đặc biệt, ông Hảo thường xuyên trả lời báo nước ngoài với nội dung chống phá Nhà nước Việt Nam. Năm 2016, trả lời Hãng tin Bloomberg về Đại hội XII của Đảng, ông Chu Hảo bày tỏ sự bất mãn vì “Đại hội XII khẳng định lại một lần nữa rằng Đảng Cộng sản Việt Nam kiên trì đường lối xây dựng CNXH theo mô hình Xô viết cũ dựa trên Chủ nghĩa Mác-Lênin; kiên trì chế độ độc tài toàn trị…”. Trả lời Đài RFA về Đại hội XII, ông Chu Hảo công khai nói “chủ nghĩa Mác-Lênin đã rất lỗi thời và lịch sử đã bỏ qua…”.

Không những thế, nhiều năm gần đây, ông Chu Hảo đã biến các hội trường của NXB Trí thức ở 52 Nguyễn Du, Hà Nội thành nơi tổ chức các buổi hội thảo, diễn đàn của các hội nhóm trẻ như “Tinh thần Khai Minh” do Nguyễn Vi Yên – thành viên tổ chức phản động VOICE, Hate Change để quảng bá tư tưởng dân chủ phương Tây và cho các đồng đảng dân chủ “cùng hội cùng thuyền” như Nguyễn Quang A, No-U đến hô hào đòi thay đổi thể chế… mà hầu hết các cuộc hội họp đó đều do Chu Hảo tham gia dẫn chương trình hoặc điều phối, dẫn dắt.

#cpdvn

Bạn cũng có thể thích
Bình Luận
Đang tải...