cpdvn.com

“Chết không có nghĩa là hết nghĩa vụ nộp thuế!”

0 367

“Chết không có nghĩa là hết nghĩa vụ nộp thuế!”

Quả là một cái tít câu like rẻ tiền nhưng xuất sắc, những đứa bị dắt mũi nhiều đến lạ.
Nói chi cho xa, giả sử có đứa nợ tiền bạn tự nhiên nó lăn đùng ra chết, mất tích,… vậy, bạn xóa nợ cho nó hay đi đòi người thân nó?

Nguyên văn không cắt xén nhé: “chết không phải là hết nghĩa vụ nộp thuế mà người thừa kế có thể nộp thay. Bộ Tài chính cần rà soát, xác định số nợ thuế này và yêu cầu người thừa kế nộp. Không thể xoá khoản nợ đọng thuế trên. Đây không chỉ là tiền ngân sách, còn là ý thức kỷ luật

Phần lớn các khoản nợ khó đòi này của những người đã chết, mất tích, doanh nghiệp giải thể không còn tài sản thu hồi… chưa được xoá”

Thêm vào đó, lãi suất phạt chậm nộp 0,03% một ngày nên số nợ này ngày càng tăng. Giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính cho biết: Cuối năm 2017 số thuế nợ đọng là 73.100 tỷ đồng; thuế nợ không có khả năng thu hồi là 31.500 tỷ đồng, tăng gần 6.000 tỷ so với 2016. Ngoài ra, còn có khoản tiền phạt và tiền chậm nộp là 15.700 tỷ đồng….Quả là một số tiền không hề nhỏ.

Thực tế vấn đề này đã được bộ tài chính đề cập vào năm 2017. Bộ tài chính nói: “Một trong những trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt được quy định là: Cá nhân được pháp luật coi là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự mà không có tài sản để nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ.

Tuy nhiên, thực tế triển khai xóa nợ với các đối tượng trên lại không có cơ quan Nhà nước nào chịu trách nhiệm về việc xác nhận cá nhân chết còn tài sản hay không.

Mặt khác, khi cá nhân còn nợ thuế đã chết, nếu còn tài sản thì tài sản này còn thuộc quyền sử dụng của gia đình họ, cơ quan thuế không thể thực hiện kê biên, bán đấu giá tài sản sử dụng chung của gia đình họ để thu hồi tiền thuế nợ được, nếu thực hiện sẽ gây phản cảm trong dư luận xã hội.

Chỉ khi bạn không có cái môm na gọi là tài sản thì bạn mới được xóa nợ còn nếu bạn còn tài sản thì lúc đó bạn vẫn còn phải đóng các khoản thuế mà bạn nợ.

Cũng giống như khi bạn nợ ai đó mà bạn qua đời, trốn nợ khi chưa trả xong thì người thừa kế sẽ phải trả.
Nếu như chết là hết thì nhiều người sẽ tìm mọi cách để nợ cho đến khi chết rồi được xóa, hết nghĩa vụ đống thuế, khỏe.

Đọc báo thì đừng chỉ đọc tít không thôi mà hãy dành thời gian mà đọc hết bài chứ đừng kiểu đọc xong cái tít rồi ngồi xổm chửi vì một số đứa báo chí giờ nó không có tâm đâu..

#HNT
#cpdvn

Bạn cũng có thể thích
Bình Luận
Đang tải...