cpdvn.com

Về nghị quyết của UNESCO vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh

0 347

THÊM MỘT SỐ HIỂU BIẾT VỀ NGHỊ QUYẾT

CỦA TỔ CHỨC GIÁO DỤC,  KHOA HỌC VÀ VĂN HÓA LIÊN HỢP QUỐC (UNESCO)

VỀ  KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

——

 Phạm Công Khái

  (Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Trang bìa Tập biên bản của Đại Hội đồng UNESCO Khoá họp 24 tại Pari, ngày 20/10-20/11/1987, Quyển 1: Nghị quyết. Bản tiếng Pháp, do UNESCO xuất bản năm 1988.

 

Khóa họp Đại Hội đồng UNESCO lần thứ 24 tại Paris, từ ngày 20 tháng 10 đến 20 tháng 11 năm 1987, đã thông qua Nghị quyết 24C/18.65 về  Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư cách là “Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam” vào năm 1990.

Tại Nghị quyết quan trọng này, cùng với việc khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh, một biểu tượng xuất sắc về sự tự khẳng định dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; những đóng góp quan trọng và nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật chính là sự kết tinh của truyền thống văn hóa hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam, và những tư tưởng của Người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc mong muốn được khẳng định bản sắc văn hóa của mình và mong muốn tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc… Đại hội đồng UNESCO đã khuyến nghị các nước thành viên “cùng tham gia kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bằng việc tổ chức các hoạt động cụ thể để tưởng niệm Người, qua đó làm cho mọi người hiểu rõ tầm vóc vĩ đại của những tư tưởng và những cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của Người”, đồng thời đề nghị ông Tổng giám đốc UNESCO “triển khai các biện pháp thích hợp để kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hỗ trợ các hoạt động kỷ niệm được tổ chức nhân dịp này, đặc biệt là những hoạt động sẽ diễn ra ở Việt Nam”.

Đây là một văn kiện quan trọng của một tổ chức quốc tế lớn thuộc Liên Hợp Quốc, ghi nhận những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; là niềm tự hào chung của dân tộc Việt Nam và của cả bầu bạn quốc tế… Ý nghĩa lớn lao là thế, vậy mà, hơn hai mươi năm qua kể từ ngày Nghị quyết được thông qua, hầu hết chúng ta mới chỉ được biết đến nội dung của văn kiện này qua bản dịch tiếng Việt đăng trên một số sách, báo, tạp chí, website… Đã có không ít những câu hỏi, nhiều bạn đọc và khách tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh mong muốn được nhìn thấy “văn bản gốc” của Nghị quyết quan trọng này(?)

Thời gian qua, thực hiện nhiệm vụ chỉnh lý, bổ sung nhằm hoàn thiện nội dung trưng bày Bảo tàng Hồ Chí Minh, trong quá trình chuẩn bị tài liệu, hiện vật trưng bày, chúng tôi đã tìm được văn bản gốc Nghị quyết của UNESCO về Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là bản in tiếng Pháp Tập biên bản của Đại Hội đồng khóa họp lần thứ 24 tại Pari, từ ngày 20/10 đến 20/11 năm l987, Quyển 1: NGHỊ QUYẾT”.

Đây là một trong số các tập biên bản báo cáo của Đại hội đồng UNESCO, khóa họp lần thứ 24, được UNESCO xuất bản đồng thời bằng 6 thứ tiếng (tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Ả rập, tiếng Trung Quốc, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Nga), được in và đóng quyển tại xưởng in của UNESCO, Pari, vào năm 1988.

Tập nghị quyết này có kích thước khổ giấy A4 (20x30cm), bìa màu xanh lá cây (hơi đậm). Trên đầu trang bìa 1 là các hàng chữ: Tập biên bản của Đại Hội đồng Khoá họp 24 tại Pari, ngày 20/10-20/11/1987, Quyển 1, NGHỊ QUYẾT. Ở phía dưới, góc trái, là biểu tượng của UNESCO, gần bên mép phải, chạy từ dưới lên, là dòng chữ: Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên Hợp Quốc. Phía sau gáy của tập nghị quyết, chạy từ dưới lên, là dòng chữ: UNESCO Khóa họp 24 tại Pari, từ ngày 20/10 đến 20/11 năm l987, Quyển 1: NGHỊ QUYẾT”…

Ngay ở trang mở đầu của tập Nghị quyết, trong phần Chú thích về tập biên bản của Đại hội đồng cho chúng ta hiểu rõ mấy vấn đề cụ thể sau:

Một là, Các biên bản báo cáo của Đại hội đồng UNESCO, khóa họp lần thứ 24, được in thành 3 quyển:

– Quyển Nghị quyết bao gồm các nghị quyết được Đại hội đồng thông qua và danh sách các thành viên của Văn phòng Đại hội đồng và văn phòng các ban và ủy ban (quyển 1).

– Quyển Các báo cáo, bao gồm các bản báo cáo của các ủy ban từ I đến V, ban Hành chính và Ủy ban pháp luật (quyển 2).

– Quyển Biên bản thảo luận, bao gồm các biên bản ghi lại bên lề các phiên họp toàn thể, danh sách các thành viên tham gia và các tài liệu (quyển 3);

Hai là, Các nghị quyết được đánh số liên tiếp. Để đối chiếu, có thể tiến hành theo một trong những cách sau:

– Trong nội dung bài viết: “Nghị quyết số 15.1 được Đại hội đồng thông qua ở khoá họp 24” hoặc, một cách ngắn gọn hơn, “Nghị quyết số 24 C/15.1”;

– Trong ghi chú: “(24C/Nghị quyết, 15.1)”  hoặc  “(24C/NQ., 15.1)”.

Ba là, ở cuối trang mở đầu có ký hiệu của các bản in theo các thứ tiếng[3], trong đó ký hiệu của bản in tiếng Pháp (được ghi cả ở góc phải phía dưới trang bìa 4) là: ISBN 92-3-2-2551-5.

Như vậy, bản tiếng Pháp “Quyển 1: NGHỊ QUYẾT” mà Bảo tàng Hồ Chí Minh đang lưu giữ là một trong 3 tập tài liệu về các biên bản báo cáo của Đại hội đồng UNESCO, khóa họp lần thứ 24, năm 1987, và được UNESCO xuất bản vào năm 1988.

Ngoài trang mở đầu và mục lục (từ trang I đến trang IX), “Quyển 1: NGHỊ QUYẾT” dày 220 trang, bao gồm các nghị quyết được Đại hội đồng UNESCO thông qua tại khóa họp lần thứ 24. Tập nghị quyết này bao gồm 13 mục và phần phụ lục. Cụ thể như sau:

I.        Tổ chức khoá họp, kết nạp một Thành viên cộng tác, bổ nhiệm Tổng giám đốc, bầu thành viên Hội đồng hành pháp, lời cảm ơn (gồm 11 nội dung, được đánh số từ 0.1 đến 0.11 (0.1 – 0.11)[4];

II.      Báo cáo hoạt động của Tổ chức và đánh giá chương trình hành động (0.12);

III.     Chương trình hành động giai đoạn 1988-1989

          A.  Các chương trình hành động lớn (1.  –  14.)

B.  Các hoạt động tổng thể của chương trình (15.  –  19.)

  1. Các cơ quan phụ tá chương trình (20)
  2. Ngân sách (21)
  3. Nghị quyết chung (22 – 29)
  4. Hoạt động chuẩn của Tổ chức ( (30)

VIII.  Vấn đề về thể chế và pháp luật (31 – 33)

IX.     Vấn đề tài chính (34 – 39)

X.      Vấn đề nhân sự (40 – 45)

XI.     Vấn đề về trụ sở (46)

XII.    Phương pháp làm việc của Tổ chức (47 – 52)

XIII.  Khoá họp thứ 25 của Đại hội đồng (53 – 54)

Phụ lục: Danh sách các Chủ tịch, Phó Chủ tịch và báo cáo viên của Đại hội đồng và các cơ quan của Tổ chức (khoá họp thứ 24).

Trong mỗi mục nêu trên bao gồm một hoặc nhiều nội dung, và trong mỗi nội dung ấy lại bao gồm một hoặc nhiều vấn đề cụ thể. Mỗi nội dung, vấn đề cụ thể đó, dù lớn hay nhỏ, đều là một nghị quyết, và được đánh số liên tiếp từ đầu (0.1) cho đến hết. Chúng ta có thể thấy rõ cách đánh số các nghị quyết qua mục III của tập nghị quyết này:

“III.  Chương trình hành động giai đoạn 1988-1989

  1. A.     Các chương trình hành động lớn
    1.  Phản ứng về các vấn đề toàn cầu và các nghiên cứu tương lai

  B.  Các hoạt động tổng thể của chương trình

…      

18.   Quan hệ đối ngoại và thông tin đại chúng 

18.1  Hợp tác châu Âu 

18.2  Hợp tác với các Uỷ ban quốc gia 

18.3  Hợp tác với các tổ chức quốc tế phi chính phủ 

18.4   Hợp tác với các tổ chức, đoàn thể, các trung tâm và câu lạc bộ của Unesco

18.5  Hợp tác với các cơ sở và tổ chức tình nguyện     

18.6  Các ngày lễ kỷ niệm 

 18.61  Lịch tổ chức lễ kỷ niệm các nhân vật kiệt xuất và các sự kiện lịch sử

 18.62  Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Phya Anuma Rajadhon

 18.63  Kỷ niệm 500 năm ngày sinh Thomas Munzer

 18.64  Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Anton Semionovitch Makarenko

 18.65  Kỷ niệm 100  năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

 18.66  Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Jawaharlai Nehru  

 18.67  Kỷ niệm 400 năm ngày mất kiến trúc sư Sinan

19.  Chương trình tham dự 

19.1  Chương trình tham dự

19.2  Nghiên cứu về quyền ưu tiên và quyền miễn trừ cho những nhân viên được chọn trong khuôn khổ chương trình tham dự ”…

Vậy là, trong Chương trình hành động giai đoạn 1988-1989, cùng với các Nghị quyết 24C/11.9 về Kỷ niệm 600 năm ngày mất của Khajeh Chamsoddine Mohammad Hafez Chirazi và Nghị quyết 24C/11.10  về Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Fernando Pessoa (ở mục A. Các chương trình hành động lớn), Đại hội đồng UNESCO khoá họp lần thứ 24 đã thông qua các nghị quyết về tổ chức lễ kỷ niệm các nhân vật kiệt xuất và các sự kiện lịch sử (ở mục B. Các hoạt động tổng thể của chương trình), trong đó có Nghị quyết  24C/18.65 về việc Kỷ niệm 100  năm Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (trang 144).

Ngoài ra, ở mục “XII. Phương pháp làm việc của Tổ chức” (trang 208), còn có Nghị quyết 24C/49  về “Các nguyên tắc chủ đạo để tổ chức kỷ niệm các nhân vật kiệt xuất và các sự kiện lịch sử”.

Mặc dù câu chữ, cách diễn đạt, mức độ đánh giá có khác nhau, song nhìn chung, các nghị quyết nêu trên, đều được xây dựng theo một thể loại văn bản thống nhất và nội dung của các nghị quyết đều bao gồm những vấn đề chủ yếu sau đây:

1. Việc tổ chức kỷ niệm ở quy mô quốc tế các nhân vật kiệt xuất và các sự kiện đã để lại dấu ấn trong quá trình phát triển của nhân loại là một hoạt động quan trọng góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu của UNESCO nhằm thúc đẩy sự hiểu biết, thông cảm lẫn nhau giữa các quốc gia – dân tộc và sự hợp tác quốc tế;

2. Thực hiện Nghị quyết 18 C/4.351 của Đại hội đồng UNESCO về việc tổ chức kỷ niệm những vĩ nhân và những sự kiện đã để lại dấu ấn trong quá trình phát triển của nhân loại;

3. Ghi nhận sự đóng góp quan trọng của các danh nhân trong sự phát triển của nhân loại, đồng thời chỉ rõ thời điểm (100 năm, 200 năm,… ngày sinh của danh nhân) để tiến hành tổ chức kỷ niệm danh nhân;                                          

4. Khuyến nghị các nước thành viên cùng tham gia vào lễ kỷ niệm ngày sinh của danh nhân, bằng cách tổ chức các hoạt động đa dạng khác nhau, để làm cho mọi người hiểu được tầm vóc lớn lao của những tư tưởng và sự nghiệp của danh nhân;

5. Đề nghị ông Tổng giám đốc, trong khuôn khổ các hoạt động văn hóa của UNESCO, áp dụng những biện pháp phù hợp để tham dự vào các hoạt động tổ chức nhân dịp kỷ niệm danh nhân tại các nước thành viên.

Thực hiện Nghị quyết của UNESCO về kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều hoạt động cụ thể đã được tổ chức ở nhiều nơi trên thế giới. Các cuộc hội thảo quốc tế nhân dịp kỷ niệm 100 Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sau đó, đã đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Người vào tiến trình phát triển chung của nhân loại. Phát biểu tại Hội thảo quốc tế “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc ViệtNam, Nhà văn hóa lớn”, tổ chức tại Hà Nội, tháng 3 năm 1990, Tiến sĩ M.AT-MÉT (Modagat Ahmet) Giám đốc UNESCO khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Đại diện đặc biệt của Tổng giám đốc UNESCO, đã coi đó “là một niềm vinh dự” và khẳng định “Hội nghị UNESCO phiên thứ 24, đã quyết định kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Người vào năm 1990. Đây là một cử chỉ tôn kính đối với một nhân vật vĩ đại đã cống hiến trọn đời mình cho sứ mệnh tự do và độc lập. UNESCO rất vui sướng được tham gia vào sự kiện đáng ghi nhớ này. Điều đó biểu hiện sự cam kết sâu sắc của tổ chức này trong việc duy trì các giá trị và công lao của các nhân vật vĩ đại được nhân loại công nhận và kính trọng”. Và ông đã nhấn mạnh rằng: “Chỉ có ít nhân vật trong lịch sử trở thành một bộ phận của huyền thoại ngay từ khi còn sống và rõ ràng Hồ Chí Minh là một trong số đó. Người sẽ được ghi nhớ không phải chỉ là người giải phóng cho Tổ quốc và nhân dân bị đô hộ, mà còn là một nhà hiền triết hiện đại đã mang lại một viễn cảnh và hy vọng mới cho những người đang đấu tranh không khoan nhượng để loại bỏ bất công, bất bình đẳng khỏi trái đất này”.

Đặc biệt ở Ấn Độ, với tinh thần coi việc kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một nghĩa vụ quốc tế mà là trách nhiệm quốc gia của toàn thể nhân dân Ấn Độ, Chính phủ đã thành lập Ủy ban quốc gia kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, do Thủ tướng Chanđra Sêkha làm Chủ tịch. Nhiều hình thức kỷ niệm trọng thể được tổ chức kéo dài tròn một năm, từ 19-5-1990 đến 19-5-1991, như: Xuất bản sách, phát hành và tổ chức triển lãm tem, triển lãm ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đặt tên đường phố và dựng tượng Hồ Chí Minh; Tổ chức các cuộc mít tinh kỷ niệm và hội thảo quốc tế về Người… để tỏ lòng kính trọng, ca ngợi những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tiến trình phát triển của nhân loại và khẳng định “Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi là ngọn cờ cổ vũ đối với các dân tộc đấu tranh cho hòa bình và tự do trên toàn thế giới”…

 Với ý nghĩa lớn lao đó, trong những năm qua, nhiều hình thức tưởng niệm, vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới, như: gắn biển lưu niệm, bảo tồn và phát huy tác dụng của các di tích lưu niệm Hồ Chí Minh ở Pháp, Trung Quốc, Thái Lan; dựng tượng Hồ Chí Minh và đặt tên đường phố, trường học mang tên Người ở Cuba, Liên bang Nga, Hung-ga-ri, Mông Cổ, Mê-hi-cô… Đó là những việc làm thiết thực nhằm góp phần vào việc thực hiện Nghị quyết của UNESCO. Đó cũng chính là một trong những nhịp cầu góp phần vào việc thực hiện mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Hữu nghị và hòa bình giữa nhân dân toàn thế giới”[14]…

Trong quá trình chuẩn bị tài liệu, hiện vật trưng bày về Nghị quyết quan trọng này, chúng tôi thấy bản dịch tiếng Việt đã in trong một số sách, báo, tài liệu, website… có những câu chữ rất khác nhau, như: Đại hội đồng = Phiên họp toàn thể; Nhìn lại = nhắc lại; Nhà văn hóa kiệt xuất = Nhà văn hóa lớn; Biểu tượng kiệt xuất của sự khẳng định quyền dân tộc = Biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc; Yêu cầu = Đề nghị… Sự khác nhau về câu chữ này, phải chăng là do cách dịch ra tiếng Việt từ các văn bản gốc tiếng Pháp và tiếng Anh có khác nhau(?)

Để có một văn bản tiếng Việt chuẩn đưa ra trưng bày, giới thiệu cùng công chúng, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã đề nghị Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam giúp thẩm định lại từ bản gốc tiếng Pháp và tiếng Anh.

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu toàn văn bản dịch của Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam về Nghị quyết của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) về Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

“18. 65 Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại hội đồng,

Nhận thấy việc tổ chức kỷ niệm ngày sinh các nhân vật trí thức lỗi lạc và các danh nhân văn hóa trên phạm vi quốc tế góp phần thực hiện các mục tiêu của UNESCO và đóng góp vào sự hiểu biết trên thế giới,

Nhắc lại Nghị quyết số 18 C/4.351 thông qua tại khóa 18 Đại hội đồng UNESCO về việc tổ chức kỷ niệm ngày sinh của các danh nhân và việc kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng đã để lại dấu ấn trong quá trình phát triển của nhân loại,

Ghi nhận năm 1990 sẽ đánh dấu 100 năm kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam,

Nhận thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh, một biểu tượng xuất sắc về sự tự khẳng định dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội,

Nhận thấy những đóng góp quan trọng và nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật chính là sự kết tinh của truyền thống văn hóa hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam, và những tư tưởng của Người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc mong muốn được khẳng định bản sắc văn hóa của mình và mong muốn tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc,  

1- Khuyến nghị các quốc gia thành viên cùng tham gia kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bằng việc tổ chức các hoạt động cụ thể để tưởng niệm Người, qua đó làm cho mọi người hiểu rõ tầm vóc vĩ đại của những tư tưởng và những cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của Người;

2- Đề nghị Tổng giám đốc UNESCO triển khai các biện pháp thích hợp để kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hỗ trợ các hoạt động kỷ niệm được tổ chức nhân dịp này, đặc biệt là những hoạt động sẽ diễn ra ở Việt Nam”.       

 

—————————–

[1] Đại Hội đồng UNESCO hai năm họp một lần. Khóa họp lần thứ 24 tại Paris (Pháp), từ ngày 20 tháng 10 đến 20 tháng 11 năm 1987. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Chủ tịch Uỷ ban quốc gia UNESCO của Việt Nam Nguyễn Dy Niên dẫn đầu.

[2] Nghị quyết  24C/18.65 của UNESCO về  Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dẫn theo bản dịch mới của Bảo tàng Hồ Chí Minh và UNESCO Việt Nam, 7-2009.

[3] Ký hiệu của các bản in: Bản in tiếng Pháp: ISBN 92-3-2-2551-5, Bản in tiếng Anh: 92-3-102551-1; Bản in tiếng Ả Rập: 92-3-602551-X; Bản in tiếng Trung Quốc: 92-3-502551-6; Bản in tiếng Tây Ban Nha: 92-3-302551-9; Bản in tiếng Nga: 92-3-402551-2.

[4] Từ các mục sau, chúng tôi chỉ ghi các số, như: (0.1 – 0.11); (0.12). 1.; …

[5] Phya Anuma Rajadhon, nhà văn người Thái Lan.

[6] Thomas Munzer, nhà Cải cách ở Đức và của cuộc cách mạng tư sản đầu tiên ở châu Âu.

[7] Anton Semionovitch Makarenko, nhà văn và nhà giáo dục lớn của Liên Xô.

[8] Jawaharlai Nehru, nguyên Thủ tướng Ấn Độ.

[9] Sinan, kiến trúc sư người Thổ Nhĩ Kỳ.

[10] Các nghị quyết đã được thông qua về báo cáo của Ban I tại phiên họp toàn thể thứ 29, ngày 13/11/1987.

[11] Nghị quyết 18 C/4.351[11] được thông qua tại Đại hội đồng Khóa họp lần thứ 18 tại Pari, từ ngày 17/10 đến ngày 23/11/1974.

[12] UNESCO và UBKHXHVN: Hội thảo quốc tế “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa lớn”. Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội,1990, tr. 20, 22.

[13] Bảo tàng Hồ Chí Minh: Bác Hồ với Ấn Độ, Nxb. Thông tấn, Hà Nội, 2003, tr. 271.

[14] Bút tích  của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tài liệu trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

 

“Chỉ có ít nhân vật trong lịch sử trở thành một bộ phận của huyền thoại ngay từ khi còn sống và rõ ràng Hồ Chí Minh là một trong số đó” – Giám đốc UNESCO khu vực châu Á – TBD Modagat Ahmet phát biểu tháng 3/1990.

 

Nghị quyết 24C/18.65 của UNESCO về Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (trích từ Tập biên bản của Đại Hội đồng Khoá họp 24 tại Pari, ngày 20/10-20/11/1987, do UNESCO xuất bản năm 1988, tr. 144).

 

                                                        

Bạn cũng có thể thích
Bình Luận
Đang tải...